НОРМАЛИЗАЦИЯ (А-а) СОРТИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТА СОРТИРОВКА НА КОНТЕКСТА ИЗБЕРИ КОРПУС
Резултат от търсенето
Лема Част от речта

Примери
Словоизменителен речник:

Граматична информация

Значения в Мрежата от думи